Izvēlies skolu

Par mums

     Iepazīsimies! Esmu trīs bērnu māmiņa Gunda Benefelde. Esmu dedzīga skolas formu aizstāve un tieši tāpēc ir tapis šis projekts www.skolasforma.lv. Man patīk sevi dēvēt par profesionālu mammu saviem   bērniem. Mēs, mammas, esam pašas labākās saviem bērniem un bērni ir pats brīnumainākais mūsu dzīves piedzīvojums. Kopš viņu ierašanās pasaulē vairakkārt ir nodarbinājusi doma par bērnu vienlīdzību viņu saskarsmē. Protams, vislielākos kontrastus varam vērot skolas vidē. Līdz ar 2009. gada septembri, meitai uzsākot skolas gaitas Mārupes vidusskolas 1.klasē, esmu iesaistījusies vidusskolas vecāku padomes aktivitātēs.

     Kur tas laiks, kad pati 1985.gada 1.septembrī uzsāku mācības Ropažu vidusskolas 1.klasē pie brīnišķīgākās, pašaizliedzīgākās klases audzinātājas Lilitas Ģēģeres. Gribētu apgalvot, ka manā bērnībā zāle bija zaļāka, debesis zilākas un skolās nebija nedz sociālo, nedz disciplīnas, nedz cieņas problēmu. Tas būtu katras skolas direktora sapnis! Tomēr šis problēmas kā toreiz tā arī mūsdienās pastāv.

     Man personīgi ar skolas formu ieviešanu ir svarīgi apzināties, ka tiek uzlabota gan emocionālā, gan fiziskā vide skolās. Manuprāt, trīs svarīgākie skolas formas plusi būtu: uzlabojas drošība skolās, no ielas ienākušie vienaudži tiktu ātrāk pamanīti, forma izlīdzina sociālo statusu un veicina kopības un vienotības sajūtu ar klasi un skolu. Protams, skolas forma gan disciplinē, gan nodrošina akurātu izskatu (nav ne mini, ne dekoltē, ne pusplikie dibeni), kā arī ļauj ekonomēt naudas līdzekļus bērna apģērbam (unisex drēbes var pārmantot gan brāļi, gan māsas, var veidot izaugušo-nenovalkāto drēbju tirdziņus.).

     Mūsdienu iespējas tekstilrūpniecībā, ļauj rast vislabāko risinājumu katrai skolai individuāli. Latvijā ir vairākas skolas, kur summējot skolas vēlmes, vecāku iniciatīvu un aktīvu darbību ir izdevies realizēt skolas formu ieviešanu dzīvē.
Izsaku lielu pateicību Mārupes vidusskolas direktoram Jānim Lagzdkalnam, vecāku padomes pārstāvjiem un ik sevišķi vecāku padomes vadītājam Jānim Dambergam, par nesavtīgi ieguldīto darbu un laiku organizējot skolas formu ieviešanas procesu.

     Kā jau tas nereti gadās, darba procesā atklājas dažādas problēmas un nepilnības, kā rezultātā ir jāmeklē citi labāki risinājumi. Uz šo ir attiecināms teiciens: Nekļūdās tas, kurš neko nedara. Rezultātā esam ieguvuši vienreizēju pieredzi un guvuši dažādas atziņas gan skatoties no vecāku puses gan vienlaicīgi iedziļinoties arī ražotāju problēmās.
     Tāpēc labprāt dalītos savā pieredzē ar skolām, kuras vēl tikai gatavojas ieviest formastērpus. Kā arī labprāt aicinātu skolas, kurās, jau ir ieviesti formastērpi pieslēgties mūsu e-veikalam www.skolasforma.lv, lai padarītu vecākiem vieglāku formastērpu un tam pieskanīgo apģērbu detaļu sagādi, taupot savu laiku un enerģiju.

Ar sveicieniem!
Gunda BenefeldeTop