Noteikumi

Latvijas Republikas  normatīvie akti  nosaka – interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču iegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu. 

 

Distances līgums. 

Interneta veikalā www.skolasforma.lv piedāvāto preču pārdevējs, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses un persona, kura veic pasūtījumu, turpmāk – Pircējs, no otras puses, noslēdz Distances līgumu:

Pārdevējs atbilstoši Pircēja pasūtījumam apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, savukārt Pircējs apņemas pieņemt pasūtīto Preci un veikt norēķinus saskaņā ar Distances līguma noteikumiem.

 

Piegādes un samaksas kārtība.

Pircējs veic preču pasūtīšanu interneta veikala www.skolasforma.lv mājas lapā, precīzi norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu, kā arī savu e-pasta adresi un telefonu.

Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa norādīto e-pastu nosūta Pircēja veiktajam pasūtījumam atbilstošu avansa rēķinu. 

Avansa rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pircējs veic pasūtījuma apmaksu. 

Preces piegādes laiku Pārdevējs saskaņo ar Pircēju. Piegādes veidi saskaņā ar noteiktajiem tarifiem atrunāti sadaļā Piegāde. 

 

Garantija.

Interneta veikalā www.skolasforma.lv piedāvātajām precēm garantija tiek noteikta saskaņā ar preces izgatavotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pantu.

 

Atteikuma tiesības.

Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā www.skolasforma.lv iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Pārdevējs saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@skolasforma.lv, nosūtot iesniegumu par atteikuma iemeslu, norādot pasūtījuma numuru un datumu, konta numuru un summu.

Pircējam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Pircēja vajadzībām un vēlmēm. Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces vizuālai pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes  samazināšanos. Pārdēvējām atpakaļ atsūtītajai precei jābūt tādā pašā kvalitātē, kāda ir bijusi tās saņemsanas brīdī. Precei nedrīkst būt lietota, jabūt saglabātiem visiem razošanas marķējumiem un iesaiņojumam.

Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Pircēja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, Pārdevējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pircējs nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Pircējam visas veiktās iemaksas (izņemot Piegādes izmaksas). Pārdevējs atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu, un ja preces ir atgrieztas noteiktajā termiņā.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, slēdzot distances līgumu:
1) ja prece ir nepārprotami bojāta;

2) ja prece tiek izgatavota pēc Jūsu norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta (piemēram, izstrādājums ir izgatavots pēc Jūsu individuāliem mēriem vai izšūts).

 

Datu apstrāde.

Interneta veikala  www.skolasforma.lv mājaslapā, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt Pircēja pasūtīto preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Kā arī Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.